Daňová evidence

Zpracování daňové evidence probíhá na základě převzatých dokladů nejpozději do 14-ti dní od jejich předání. Dle potřeb a požadavků klienta je možné mimo základní evidenci vytisknout velmi přehledná saldokonta, členěná dle dodavatelů. Jejich pravidelná aktualizace je pro klienta přínosem ve sledování závazků a pohledávek včetně jejich splatnosti. Mezi služby vedení daňové evidence patří rovněž zpracovávání evidence majetku včetně jeho odpisů, které probíhá současně se zpracováním účetních dokladů, stejně jako zpracování knihy došlých a vydaných faktur, pokladní a bankovní knihy, předepsané evidence pro DPH apod. Za provedení účetních prací bude zhotovitel měsíčně účtovat objednateli ceny podle počtu zaúčtovaných dokladů v peněžním deníku a počtu dokladů drobného nákupu zaúčtovaných souhrnným všeobecným dokladem dle tohoto ceníku.

počet dokladů Sazba Kč (neplátce DPH) Sazba Kč (plátce DPH)
      1     19,- bez DPH     22,- bez DPH
    0 – 20   380,- bez DPH   450,- bez DPH
   21 – 30   570,- bez DPH   660,- bez DPH
   atd.          …          …

Za zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob:

Fyzická osoba s příjmy z podnikání včetně „přehledů“ na ZP a správu sociálního zabezpečení 2.000,-
Fyzická osoba nepodnikající s příjmy pouze ze závislé činnosti v tuzemsku  350,-
Fyzická osoba s příjmy ze zahraničí 3.200,-
V případě odkladu daňového přiznání k 30.6. bude uvedená sazba zvýšena o 5.000,-
Každé jednotlivé elektronické podání 350,-

Za zpracování daňového přiznání k dani silniční, dani z nabytí nemovitých věcí, dani darovací a ostatním daním bude účtována částka 650,- Kč.

Ostatní služby budou oceněny hodinovou zúčtovací sazbou ve výši 650,- Kč.

Patří sem zejména zpracování interních směrnic, inventarizací, statistických výkazů, zastupování na úřadech a ostatní služby dle požadavků klienta.

Při zpracování většího množství dokladů lze individuálně sjednat měsíční paušál zahrnující kompletní zpracování a poradenské služby dle rozsahu a požadavků klienta. Rovněž je možné dohodnout zpracování  účetních dokladů a poskytování ostatních služeb přímo u klienta. Cena se v takovém případě stanoví dohodou stran.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny platné od 1.1.2023. Všechny služby podléhají základní sazbě DPH.