Profil firmy

Účetní firma se od svého vzniku v roce 1992 zabývá zpracováním účetnictví, mezd, daní, statistických a jiných výkazů pro své klienty, kterými jsou jak podnikatelé, tak i malé a středně velké společnosti. Obrací se na nás klienti nejen z blízkého okolí, ale také z různých koutů republiky pro individuální přístup a příznivou cenovou politiku.

Využití našich služeb pro Vás může znamenat výrazné snížení jak administrativních a mzdových nákladů, tak i řešení organizačních problémů v případě nepřítomnosti Vašich zaměstnanců v práci. Snažíme se našim klientům vyjít maximálně vstříc, proto jsme v případě potřeby k dispozici i mimo pracovní dny.

Za dobu existence firma posbírala velké množství zkušeností a řadu spokojených klientů. Zaměstnanci firmy jsou pravidelně proškolováni a jsou členy Svazu účetních. Účetní firma nese plnou odpovědnost za svou práci a hradí případné pokuty či penále vyměřené v důsledku jejího zavinění. Pro tyto případy má firma sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.