Mzdy

Zpracováváme kompletní mzdovou a personální agendu pro malé i velké organizace (nad 25 zaměstnanců).
Při zpracování mezd bude účtována měsíční sazba 150,-Kč za každého pracovníka. Cena obsahuje měsíční zpracování mezd s vedením veškerých souvisejících agend (zpracování povinných měsíčních „přehledů“ na OSSZ a zdravotní pojišťovny včetně jejich doručení, zpracování převodních příkazů). Mzdy a nemocenské dávky budou zpracovány na základě předložené docházky zaměstnance a kopie pracovní neschopnosti popř. jiných dokladů prokazujících jeho nepřítomnost v práci.

Ostatní související služby

přihláška zaměstnavatele na OSSZ+ZP+ zákonné pojištění odpovědnosti 300,-
přihláška/odhláška zaměstnance na OSSZ+ZP 150,-
pracovní smlouva/dohoda o změně pracovního poměru 50,-
zápočtový list 50,-
ELDP 50,-
zpracování výkazu nebo potvrzení pro úřad práce 50,-
roční vyúčtování daně vybírané srážkou 300,-
roční vyúčtování daně ze závislé činnosti 300,-

Při zpracování většího množství dokladů lze individuálně sjednat měsíční paušál zahrnující kompletní zpracování a poradenské služby dle rozsahu a požadavků klienta. Rovněž je možné dohodnout zpracování mezd přímo u klienta.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny platné od 1.1.2012. Všechny služby podléhají základní sazbě DPH.