Podvojné účetnictví

Zpracování účetnictví probíhá na základě převzatých dokladů nejpozději do 14-ti dní od jejich předání. Dle potřeb a požadavků klienta je možné mimo hlavní deníky vytisknout velmi přehledná saldokonta, členěná dle dodavatelů. Jejich pravidelná aktualizace je pro klienta přínosem ve sledování závazků a pohledávek včetně jejich splatnosti. Mezi služby vedení účetnictví patří rovněž zpracovávání evidence majetku včetně jeho odpisů, které probíhá současně se zpracováním účetních dokladů, stejně jako zpracování knihy došlých a vydaných faktur, pokladní a bankovní knihy v Kč i cizí měně, předepsané evidence pro DPH, apod.

Účetní osnova je sestavena dle potřeb klienta, tak aby mohl co nejlépe využít údajů z účetnictví k řízení činností firmy.

Za provedení účetních prací bude zhotovitel měsíčně účtovat objednateli ceny podle počtu zaúčtovaných řádků v hlavní účetní knize dle tohoto ceníku.

Sazba Kč (neplátce DPH) Sazba Kč (plátce DPH)
Cena za řádek v     hlav.knize  20,- bez DPH 23,- bez DPH
Každé jednotlivé elektronické podání 350,- bez DPH

Za zpracování daňového přiznání k dani silniční, dani z nabytí nemovitých věcí a ostatním daním bude účtována částka 350,- Kč.

Za zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob bude účtována částka 3800,- Kč. V případě odkladu daňového přiznání k 30.6. bude uvedená sazba zvýšena na Kč 6800,- .

Ostatní služby budou oceněny hodinovou zúčtovací sazbou ve výši 650,- Kč.

Patří sem zejména zpracování interních směrnic, inventarizací, statistických výkazů, zastupování na úřadech a ostatní služby dle požadavků klienta.

Při zpracování většího množství dokladů lze individuálně sjednat měsíční paušál zahrnující kompletní zpracování a poradenské služby dle rozsahu a požadavků klienta. Rovněž je možné dohodnout zpracování  účetních dokladů a poskytování ostatních služeb přímo u klienta. Cena se v takovém případě stanoví dohodou stran.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny platné od 1.1.2023. Všechny služby podléhají základní sazbě DPH.